Griffon 2000 TDX Hovercraft

    Łukasz Brocki - model RC poduszkowca Griffon 2000TDX

    Lucas Brocki's Griffon 2000TDX RC hovercraft model


Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest maszyna wirtualna javy. Java jest z pewnością przyszłością internetu i dlatego warto móc z niej korzystać: http://java.sun.com/getjava/download.html

You need to have Java Virtual Machine installed to display this site correctly. Java will become more popular in the future and that is why it is worth using it: http://java.sun.com/getjava/download.html